עמוד:145

עקב שינויים בזרם הבסיס חלים שינויים במתח V ובזרם I דבר המתואר בגרף שבאיור 13 . 2 באמצעות הנקודות . Q -1 Q כלומר , זרם הקולט משתנה בין / c 1 ל- , / ומתח הקולט ^ משתנה בין ? V - ^ V משיקולים גאומטריים ברור , שאם אופייני המוצא מקבילים , CE 2 CEX שינויי הזרם והמתח בקולט סימטריים , ומכאן , ששינויי הזרם בקולט גם הם סינוסואידליים . שימו לב , כאשר המתח , , v גדל , גם זרמי הבסיס והקולט גדלים , אבל מתח הקולט קטן . לכן צורת מתח החילופין בקולט הפוכה במופע לזאת שבבסיס . באיור 13 . 3 מתוארים המתחים והזרמים השונים זה מתחת לזה . איור 13 . 3 צורות הגלים במבוא ובמוצא המגבר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר