עמוד:144

מקור מתח החילופין באיור , V s , 13 . 1 הוא אידאלי ; קיבול הקבל אינסופי , והוא מהווה קצר לזרם חילופין . לכן שינויי המתח הסינוסואידליים הקטנים של מקור המתח , , V גורמים לשינויים בזרם הבסיס , . נ גם הם סינוסואידליים . שינויים אלו חלים , כמובן , סביב נקודת העבודה . עתה נבדוק מה קורה במוצא , כלומר בקולט , עקב שינויים בזרם הבסיס . נתבונן באיור . 13 . 2 איור 13 . 2 אותות המבוא והמוצא בתצורת פולט משותף איור 13 . 1 מעגל פולט משותף שלמבואו מחובר מתח חילופין בעל אות קטן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר