עמוד:140

. 9 מדדו את נקודת העבודה של הטרנזיסטור וכתבו אותה בדוח הניסוי . . 10 בצעו שוב את הפעולות שביצעתם בסעיפים 8 ו9- עבור הגברי זרם של 100 ושל . 11 . 300 הסבירו את השפעת שינוי הגבר הזרם של הטרנזיסטור על נקודת העבודה . מגבר פולט משותף בעל מקדם קבוע . 12 הרכיבו , באמצעות תוכנת ההדמיה , את מעגל הניסוי המתואר באיור . 12 . 9 הריצו את המעגל וכתבו את נקודת העבודה בדוח הניסוי ( הגבר הזרם הוא , 300 כפי שקבעתם בסעיף הקודם . ( . 13 שנו את הגבר הזרם של הטרנזיסטור ל200- ול . 100- מדדו , עבור כל הגבר , את נקודת העבודה של הטרנזיסטור . כתבו את התוצאות בדוח הניסוי . שאלה 12 . 5 השוו את השפעת השינוי של הגבר הזרם על היציבות של נקודת העבודה עבור מעגל בעל מקדם קבוע לעומת מעגל שנגד מחובר לבסיסו . איזה מעגל , מבין המעגלים האלה , יציב יותר ? איור 12 . 9 מגבר פולט משותף בעל מקדם קבוע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר