עמוד:134

שאלה 12 . 2 א . הניחו שההתנגדות של נגד הבסיס היא כמתואר באיור 12 . 2 וש . /? = 400- חשבו את נקודת העבודה של הטרנזיסטור . ב . הניחו כעת ש . / 3 = 20- חשבו את נקודת העבודה . נקודת עבודה וקו עבודה את הקשר בין l ובין , v הנובע מהטרנזיסטור , ניתן להציג כאוסף של גרפיס , גרף עבור כל זרם בסיס נתון .. בנוסף לקשר זה מתקיים במעגל חוק קירכהוף , כפי שמוצג במשוואה : ( 12-5 ) אם נסרטט גרף של משוואה זו על-גבי מערכת צירים , / - V נקבל קו ישר , כמתואר באיור . 12 . 3 הקו הישר הזה נקרא קו העבודה ( Load Line ) של הטרנזיסטור . איור 12 . 3 נקודת עבודה וקו עבודה א . מעגל חשמלי ב . אופייני הטרנזיסטור וקו העבודה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר