עמוד:132

רקע עיוני באיור 12 . 1 מתואר מעגל של מגבר פולט משותף הכולל נגדים בבסיס ובקולט . במעגל המתואר באיור זורם רק זרם ישר , לפיכך סימנו את ערכי הזרמים והמתחים באותיות גדולות . אנו מניחים שערכי הנגדים ומקור המתח ידועים , וכמו-כן ידוע הגבר הזרם של הטרנזיסטור , . /? מטרתנו היא למצוא את נקודת העבודה של הטרנזיסטור , כלומר , את מתח קולט-פולט ואת הזרם בקולט . מגדירים את נקודת העבודה כך -. ? Q ( VCEJC ) למציאת נקודת העבודה נבצע כמה חישובים . נכתוב את משוואת קירכהוף עבור חוג הבסיס : במשוואה ( 12-1 ) הנחנו ש / - י . V = 0 . 7 BE זרם הקולט הוא : נבטא את I באמצעות משוואה ( 12-1 ) ונקבל ו איור 12 . 1 מעגל של מגבר פולט משותף הכולל נגדים בבסיס ובקולט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר