עמוד:131

ניסוי 12 ( ניסוי 5 א בתכנית הלימודים ) מעגל של נ 1 רמיסג 1 ור ביפולרי המחובר בתצורת פולס nan re בניסוי זה נרכיב , באמצעות תוכנת ההדמיה , מעגל של טרנזיסטור ביפולרי בחיבור פולט משותף . למעגל מחוברים נגדים בבסיס ובקולט . בתחילה , נבדוק כיצד שינוי התנגדותו של נגד הבסיס משפיע על נקודת העבודה של הטרנזיסטור . בהמשך , נרכיב מעגל בעל מקדם קבוע ונבדוק את השפעת שינוי הגבר הזרם של הטרנזיסטור על יציבותה של נקודת העבודה . בחלק הרשות של הניסוי נרכיב מעגל משופר , עם מקדם עצמי , בעל יציבות טובה יותר מזו של המעגל בעל מקדם קבוע . מסרות הניסוי ע . מדידה של נקודת העבודה של טרנזיסטור ביפולרי J בדיקת השפעת שינוי התנגדותו של נגד הבסיס על נקודת העבודה J הדגמת החשיבות של יציבות נקודת העבודה J בדיקת השפעת השינוי של הגבר הזרם בטרנזיסטור על היציבות של נקודת העבודה J הדגמת יתרונו של מעגל ממתח בעל מקדם קבוע על-פני מעגל ממתח ללא מקדם קבוע t רשות ו הדמיה של מעגל בעל נגד פולט ובדיקת יציבותו בעקבות שינויים בהתנגדות של נגד הבסיס ובהגבר הטרנזיסטור . - \\ un הניסוי ארבעה שיעורים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר