עמוד:118

משתמשים במעגל מסוג זה למשל במערכת מקמ"ש ( מקלט משדר . ( כאשר אין משדרים , המערכת נמצאת במצב קליטה . כאשר מתחילים לשדר , המערכת מזהה את השינוי בעוצמת הקול ועוברת למצב שידור . השם המסחרי של מערכת כזאת - Voice Operated Switch - VOX קביעת רמת הקול המפעילה את הדפ"א נעשית באמצעות שינוי מצבו של פוטנציומטר המחובר למעגל המשווה . מיקרופון קיבולי זעיר במעגל נשתמש במיקרופון קיבולי זעיר ( Electret ) שהוא גרסה משופרת של המיקרופון הקיבולי . במיקרופון זה מורכבת ממברנה ( קרום דק ) שמשמשת כאחד הלוחות בקבל . בשל תנודות האוויר , הנוצרות בעת השמעת קול , הממברנה נעה בתדירות ובמשרעת היחסיים לקול המושמע . שינוי במצבה של הממברנה גורם לשינוי במרחק בין לוחות הקבל ולשינוי בקיבול , שינוי היחסי למשרעת ולתדירות של הקול המושמע . כדי שהמיקרופון יפעל , יש לחברו למתח הזנה ( מתח ההזנה של המיקרופון ) באמצעות נגד מתאים . למיקרופון יש שני הדקים / הדק 1 מחובר לארקה והדק 2 מחובר למקור מתח ( המספק מתח נמוך בטווח של ( 9 V-6 V באמצעות נגד מתאים ומחובר גס לקבל צימוד . הקבל מחובר במוצאו לדרגת הגברה . ראו איור . 10 . 2 איור 10 . 2 א . המבנה של מיקרופון קיבולי ב . סימון ההדקים במיקרופון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר