עמוד:105

ניסוי 8 ( ניסוי 3 א בתכנית הלימודים ) מעגל רויי ^ ן טמפרטורה בניסוי זה נבדוק מעגל שמותקן בו חיישן טמפרטורה התנגדותי - תרמיסטור . בתחילה נבדוק כיצד התרמיסטור מושפע משינוי בטמפרטורה - הוא מזהה כי הטמפרטורה עולה מעבר לטמפרטורה נתונה - ובהמשך נרכיב מעגל שמותקן בו תרמיסטור . מסרות הניסוי מדידת ההתנגדות של נגד מסוג תרמיסטור הרגיש לחום בטמפרטורות שונות הרכבת מעגל מתרמיסטור , ממשווה ומדפ"א , אשר יתריע על עלייה בטמפרטורה מעבר לטמפרטורה שנקבעה באמצעות פוטנציומטר מ ^/ ך הניסוי שני שיעורים רקע עיוני בתרשים המלבנים שבאיור 8 . 1 מתואר המבנה העקרוני של מעגל הניסוי . המלבן הראשון מייצג תרמיסטור המחובר בטור לנגד . המתח הנוצר במחלק המתח הוא תלוי קווית בטמפרטורה . מוצא התיישן מחובר למבוא של משווה , המיוצג באמצעות המלבן השני . המבוא האחר של המשווה מחובר למתח ייחוס . מוצא המשווה מחובר לדפ '' א , המיוצגת באמצעות המלבן השלישי . איור 8 . 1 תרשים מלבנים המתאר מעגל של חיישן טמפרטורה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר