עמוד:94

המוצא של מעגל שמיט יימצא באחד משני מצבים אפשריים : רוויה גבוהה או רוויה נמוכה . מטרתנו היא למצוא את אופיין המעבר של מעגל שמיט , כלומר , את התלות של S out . V -J F נניח , לצורך הדיון , שעכבת המבוא של מגבר השרת היא אינסופית ( כלומר , שזרם המבוא של המגבר הוא אפס , ( ונתעלם מזרמי ההיסט וממתחי ההיסט של המגבר ( שהשפעתם על פעולת המעגל זניחה . ( נתבונן עתה בפעולת המעגל . מתח המבוא , v s ( אשר מוזן להדק השלילי , ( מושווה עם מתח הייחוס , . v ערכו של ^ תלוי במתח המוצא , . F כדי לחשב out T את , ^ ניעזר באיור . 7 . 2 איור 7 . 2 תיאור מפושט של מעגל שמיט , לצורך חישוב מתח הייחוס , v T איור 7 . 1 מעגל שמיט בסיסי , הממומש באמצעות מגבר שרת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר