עמוד:85

מעגל שבו מגבר השרת מחובר לשני מקורות מתח - חיובי ושלילי - של 5 v במעגל זה המשווה ניזון ממתח של + 5 V והמהפך ניזון ממתח של . + 5 V כאשר במוצא המשווה שורר מתח של , + 5 V והוא במצב של ' 1 ' לוגי , המהפך פועל באופן תקין ומוצאו במצב של ' 0 ' לוגי . כאשר מוצא המשווה במצב של ' 0 ' לוגי , המתח שבו הוא .-5 V מתח זה אינו מתאים כ ' 0 ' - לוגי עבור המהפך , ונדרש לחבר למעגל מישק מתאים . באיור 6 . 2 מתואר מעגל הכולל מישק מתאים . מעגל המישק מוקף במלבן מקווקו . מעגל המישק מורכב מהדיודה D 2 ומהנגד # 4 המחובר לארקה . במצב של ' 1 ' לוגי במוצא המשווה , ( + 5 V ) הדיודה מוליכה ומופיע מתח חיובי גבוה מספיק במבוא המהפך המוגדר כ ' 1 ' - לוגי . במצב של ' 0 ' לוגי במוצא המשווה , ( -5 V ) הדיודה קטועה ( נתק מבחינה מעשית ) והנגד , RA המחובר לארקה , מאלץ מתח 0 במבוא המהפך והמהפך פועל כנדרש . שאלה 6 . 4 חשבו את תחום מתחי הייחוס האפשריים של המתח . vref , שאלה 6 . 5 ( רשות ) הנגד wnwn R 4 כ'נגד מושך מטה' . ( Pull Down Resistor ) הסבירו מדוע . איור 6 . 2 מעגל שבו המשווה מוזן משני מקורות מתח של 5 ¥ ומחובר למהפך באמצעות מעגל מישק

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר