עמוד:73

בימוי 5 ( ניסוי 2 א בתכנית הלימודים ) פעולת \ cntn בחוג פתוח בניסוי זה נפעיל , בהדמיה , מגבר שרת שיפעל כמשווה . בחלק הראשון של הניסוי נספק אותות מתח ישר לשני המבואות , ונבדוק את התנהגות המשווה . בהמשך נבדוק את פעולתו של המשווה כאשר למבואו מסופק מתח חילופין והוא פועל כמרבע , היוצר גל ריבועי . נסרטט את אופיין המעבר של המשווה עבור אותות מבוא שונים . מטרות הניסוי J הפעלת מגבר שרת בחוג פתוח כמשווה J הפעלת מעגל משווה בחוג פתוח J הפעלת המשווה כמרבע לגל סינוס משך הניסוי שני שיעורים רקע עיוני באיור 5 . 1 מתואר סימול של משווה אידאלי . איור 5 . 1 סימול של משווה אידאלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר