עמוד:72

. 2 מדדו באמצעות מד-המתח את המתח בנקודות . B ^ A השוו את המתחים המתקבלים למתחים שחישבתם בתשובה לשאלה . 4 . 1 כתבו את התוצאות בדוח הניסוי . . 3 מדדו את מתח המוצא והשוו אותו לתוצאת החישוב שקיבלתם בתשובה לשאלה . 4 . 1 כתבו את התוצאות בדוח הניסוי . מגבר מחסר הכולל מקור מתח ישר ומקור מתח חילופין . 4 הרכיבו על גבי לוח הבניה את המעגל המופיע באיור . 4 . 3 שאלה 4 . 2 השאלות שלפניכם עוסקות במגבר המתואר באיור . 4 . 3 א . חשבו את המתח הישר המופיע במבוא הלא מהפך של מגבר השרת . ב . חשבו את מתח החילופין ואת המתח הישר במוצא המחסר . . 5 מדדו , בעזרת משקף תנודות , את המתח במבוא ובמוצא המחסר וסרטטו את הצורות המתקבלות בדוח הניסוי . השוו את התוצאות האלה לתוצאות שקיבלתם בתשובה לשאלה . 6 . 4 . 2 מדדו את המתח הישר במבוא הלא מהפך ואת המתח הישר במוצא המגבר ורשמו המדידות בדוח הניסוי . השוו את התוצאות האלה לתוצאות שקיבלתם בתשובה לשאלה . 4 . 2 איור 4 . 3 מגבר מחסר הכולל מקור מתח ישר ומקור מתח חילופין המחוברים למבואותיו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר