עמוד:69

ניסוי 4 ( ניסוי 1 ד בתכנית הלימודים ) מגבר מחסר בניסוי זה נפעיל מגבר שרת כמגבר מחסר לשני אותות שנספק למבואו . בחלק הראשון של הניסוי נבצע חיסור של שני אותות בזרם ישר . בהמשך הניסוי נחליף מקור אחד של מתח ישר במקור מתח חילופין ונבדוק את פעולת המחסר . מטרות הניסוי ע הפעלת מגבר שרת כמחסר לשני אותות ע מדידת מוצא המגבר עבור שני אותות של מתח ישר J מדידת מתח המוצא עבור פעולת חיסור של אות חילופין מאות של מתח ישר משך הניסוי שני שיעורים רקע עיוני באיור 4 . 1 מתואר מעגל עקרוני של מגבר מחסר , או מגבר הפרש ( Differential Amplifier ) המבוסס על מגבר שרת . איור 4 . 1 מגבר מחסר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר