עמוד:60

נחשב את מתח המוצא ואת זרם המוצא כפונקציה של רכיבי המעגל של המעגל המתואר באיור . 3 . 1 נתייחס אל המגבר שמתואר באיור כמגבר שרת אידאלי , כלומר , כמגבר בעל התנגדות מבוא אינסופית ובעל הגבר אינסופי . בהנחות אלו קיימת 'אדמה מדומה' במבוא השלילי של מגבר השרת ולא זורם כל זרם במבוא המגבר . לכן הזרם / הזורם דרך הנגד , RF הוא סכום של שני הזרמים / , ו- , / ולכן מתקיימת משוואה ; ( 3-1 ) ולכן מתח המוצא , , ^ שווה למפל המתח על הנגד , /? בקוטביות שלילית . נוכל לחשב את ^ מתח המוצא באמצעות משוואה : ( 3-2 ) אם נקבע ש- R , = R ? = R הרי מתח המוצא יהיה : כלומר , מתח המוצא של המגבר הוא הסכום של מתחי המבוא ( בערכו המוחלט . ( שאלה 3 . 1 על-פי הערכים של הרכיבים המסורטטים באיור 3 . 1 א . חשבו , עבור כל אחד מהמבואות , את הגבר המגבר . ב . חשבו את מתח המוצא כסכום של המתחים המוגברים . שאלה 3 . 2 על-פי המעגל המתואר באיור , 3 . 1 קבעו מהו הטווח של מתחי המבואות המותרים וציינו על-פי מה נקבע טווח זה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר