עמוד:57

מדידת הגבר המתח של מגבר שאינו הופך מופע . 6 סרטטו בדוח הניסוי , בקנה מידה מתאים , את צורות הגלים המתקבלות במבוא ובמוצא של המגבר , בקנה המידה המתאים על אותו ציר זמן . 7 . ? מצאו , מתוך הגרפים שסרטטתם , את הפרש המופע בין אות המבוא לאות המוצא . מדידת ההגבר והפרש המופע בין אות המבוא לאות המוצא במגבר חוצץ . 8 הרכיבו את המעגל המתואר באיור . 9 . 2 . 2 מדדו , בעזרת משקף תנודות , את אות המבוא ואת אות המוצא . סרטטו את אות המבוא ואת אות המוצא , בקנה מידה מתאים , בדוח הניסוי . . 10 חשבו , מתוך הגרפים , את הגבר המגבר ואת הפרש המופע בין אות המוצא לאות המבוא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר