עמוד:48

. 3 צרו טבלה בעלת 2 עמודות . בעמודה הראשונה כתבו מהתדרים שבהם תבדקו את ההגבר , מתוך הרשימה הזאת . . 100 kHz , 90 k , 70 k , 50 k , 20 k , 10 k , 9 k , 7 k , 5 k , 2 k , 1 k , 100 Hz שאלה 1 . 6 השלימו בעמודה הראשונה את התדרים הנוספים שאותם תבדקו , המשתייכים לדקדה הבאה . . 4 הוסיפו לטבלה שתי עמודות נוספות - האחת עבור מתח המוצא והאחרת עבור הגבר המתח . . 5 הפעילו את המעגל עבור תדר הבדיקה הראשון ומדדו את מתח המוצא . . 6 שנו את תדר המחולל כנדרש ומדדו שוב את מתח המוצא . . 7 בצעו שוב את המדידה שביצעתם בסעיף 5 עבור שאר התדרים הנתונים בעמודה הראשונה . . 8 חשבו את הגבר המתח עבור כל התדרים וכתבו את התוצאות בעמודה השלישית . . 9 סרטטו , על-גבי נייר חצי לוגריתמי , את הגבר המתח כפונקציה של התדר . העתיקו את הגרף לדוח הניסוי . . 10 חשבו , מתוך הגרף , את תדרי חצי-ההספק ואת רוחב הפס של המגבר . קבלה מיתת של עקום ההיענות כדי לקבל את עקום ההיענות באופן מידי על-ידי תוכנת ההדמיה , יש לשנות את מאפייני הניתוח של המערכת , . System Analyses בסרגל העליון בחרו , Simulation-n ובתפריט שייפתח בחרו באפשרות Analyses Setup כמתואר באיור . 1 . 14

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר