עמוד:46

שאלה 1 . 5 באיור 1 . 10 נתון עקום ההיענות של מגבר . א . מהו תדר חצי-ההספק הנמוך של המגבר ? ב . מהו תדר חצי-ההספק הגבוה של המגבר ? ג . מהו רוחב הפס של המגבר ? ביצוע הניסוי מדידה של עקום היענות וסרטוטו באופן ידני . 1 סרטטו במשטח העבודה של התוכנה את המעגל המתואר באיור . 1 . 11 OPAHP-INV איור 1 . 11 מעגל הניסוי המשמש למדידת ההגבר לשם סרטוט ידני של עקום ההיענות איור 1 . 10 עקום ההיענות של מגבר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר