עמוד:41

דוגמה 1-4 נתון שבמגבר כלשהו הגבר המתח הוא 8 . 1 והגבר הזרם הוא . 2 . 1 חשבו את הגבר המתח , את הגבר הזרם ואת הגבר ההספק , כשהם מבוטאים AB-2 פתרין הגבר ההספק הוא הגבר ההספק dB-n הוא הגבר המתח ב63- הוא הגבר הזרם ב63- הוא . ? תגובת התדר ועקום ההיענות של מגבר נהוג לסרטט גרף המתאר את הקשר בין הגבר המתח לתדר . הגרף המתאר את הקשר הזה נקרא עקום היענות , ונהוג לסרטט אותו כאשר ציר התדר הוא לוגריתמי , כלומר . / 1 ,, (/)() 8 , הסיבה לכך היא שהתיאור הגרפי של תלות ההגבר בתדר , ללא שימוש בציר תדר לוגריתמי , משתרע על-פני תחום רחב של תדרים ולא נוח לסרטטו . כאשר משתמשים בציר לוגריתמי אפשר לדחוס את תחום התדרים כך שיהיה נוח להציגם . ערכי ההגבר , בציר האנכי הלינארי , יהיו ביחידות של . dB במהלך הניסוי שתבצעו תשתמשו בדפי נייר שעליהם מסורטטות מערכות צירים . דפים אלה מכונים נייר חצי לוגריתמי . בדפים אלה , ערכי הציר האופקי נתונים ביחידות לוגריתמיות . ייצוג שכזה חוסך את הצורך בביצוע פעולת הלוגריתמוס ומאפשר רישום ישיר של ערכי התדר בגרף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר