עמוד:36

ביצוע הניסוי מדידת הגבר המגבר . 1 סרטטו בתוכנת הדמיה את מעגל הניסוי המתואר באיור . 1 . 5 . 2 הגדירו את מחולל האותות כמחולל לגל סינוס בתדר של l kHz ובמשרעת של . 3 . 0 . 1 V הפעילו את תוכנת ההדמיה ומדדו , בעזרת משקף תנודות , את משרעת המתח במוצא המגבר . כתבו את התוצאה בדוח הניסוי . . 4 הקטינו את ההתנגדות 10 kQ ^ Rj ובצעו שוב את הפעולות שביצעתם בסעיף . 3 כתבו את התוצאות בדוח הניסוי . מדידת הפרש מופע בין אות מבוא לאות מוצא . 5 הגדילו את משרעת המחולל ל / י 1 ומדדו , בעזרת משקף התנודות , את מתח המבוא ואת מתח המוצא . כתבו את התוצאות בדוח הניסוי . מדידה של מתח מוצא מרבי . 6 הגדילו את משרעת המחולל ל 1 . 2 ¥ - ובצעו שוב את המדידה שביצעתם בסעיף . 3 האם התקבל במוצא אות מעוות ? איור 1 . 5 מעגל מגבר הופך מופע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר