עמוד:35

שאלות הכנה ? ן שאלה 1 . 1 במעגל שבאיור 1 . 3 מתואר מגבר הופך מופע . א . חשבו את הגבר המתח של המעגל . ב . שנו את ההתנגדות כך uvyn . R = 10 kQ-vy את ההגבר כעת . שאלה 1 . 2 במעגל שבאיור 1 . 4 מתואר מגבר הופך מופע . הניחו שהמגבר המתואר באיור הוא אידאלי ! א . חשבו את הגבר המתח של המעגל . ב . חשבו את המשרעת של אות המבוא המאפשרת לקבל אות מוצא מרבי ללא עיוותים . איור 1 . 3 מגבר הופך מופע א > ור 1 . 4 מגבר הופך מופע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר