עמוד:34

נחלק את שני האגפים ב ¥ - ונקבל את הגבר המתח של המעגל ו מתקבל הגבר מתח שלילי , כלומר , קיים היפוך מופע בין מתח המבוא למתח המוצא , אשר תלוי ביחס שבין הנגדים R ו- R \ דוגמה 1-1 במגבר שרת המחובר כהופך מופע , כמתואר באיור , 1 . 2 נתון . R = 1 kQo R = 100 kQ 2 א . חשבו את הגבר המגבר . ב . חשבו את המשרעת המרבית של אות המבוא כאשר מתחי הספקים . ± 12 V on פתרון א . ב . בהנחה שמתחי המוצא המרביים שווים למתחי הספקים , תהיה המשרעת של אות המבוא שווה ל ; DN אות המבוא יהיה גדול יותר , אות המוצא ייקטם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר