עמוד:26

הריצו את המעגל כך שיתקבלו שני חלונות : האחד מתאר את המעגל והאחר מתאר את צורות הגלים . בחלון המעגל יופיע גם חלון של מד-המתח אשר מודד מתח יעיל . ראו איור . 27 כדי למדוד את המתח , הזיזו את הסמן ( שצורתו בחון ) אל החלון של מד-המתח , מקמו אותו מעל הנקודה הרצויה במעגל והקישו על מקש שמאל של העכבר . מדדו באמצעות מד-המתח את מפלי המתח על כל אחד מרכיבי המעגל . בחלק מהמדידות שנו את נקודת הייחוס - Ref - כמתואר באיור . 28 העתיקו את חלונות התוכנה המתאימים לדוח הניסוי . איור 28 הוספת נקודת ייחוס למדידת הפרש מתחים על רכיב איור 27 מעגל הניסוי וצורות הגלים המתקבלות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר