עמוד:23

כדי להתאים את הרב-מודד למדידת זרם חילופין , פתחו את החלון שלו וסמנו עיגול בריבוע שליד Current ובריבוע שליד INIDOD , AC RMS . 21 7 PXJ הרכיבו במשטח העבודה את מעגל הניסוי הראשון בזרם חילופין . הריצו את המעגל , מדדו את מתח המקור וכתבו אותו בדוח הניסוי . כעת , שנו את המעגל כך שתוכלו למדוד את מתח הנגד ואחר-כך את מתח הקבל , בצעו המדידות . כתבו את התוצאות והשוו אותן לתוצאות שקיבלתם בתשובה לשאלה . 4 העתיקו והדביקו את חלונות התוכנה המתאימים בדוח הניסוי . הפסיקו להריץ את המעגל וחברו למעגל מד-זרם למדידת זרם החילופין , מדדו את הזרם וכתבו את התוצאה בדוח הניסוי . השוו את תוצאת המדידה לתוצאה שקיבלתם בתשובה לשאלה . 4 העתיקו את חלון התוכנה המתאים לדוח הניסוי . הפסיקו להריץ את המעגל . שנו את תדירות המחולל . 100 Hz-b 50 Hz-n רשמו בדוח כיצד משפיע שינוי התדירות על מתח הקבל . השוו את תוצאת המדידה לתוצאות שקיבלתם בתשובה לשאלה . 4 העתיקו את חלון התוכנה המתאים לדוח הניסוי . . 9 קבלת צורות הגלים = כדי לראות את הצורות של הגלים הנוצרים במעגל , יש לבצע את הפעולות האלה : הקישו על הצלמית Simulation שבסרגל העליון . בחרו Analyses Setup-a 2 סמנו . Transient / Fourier-1 V ראו איור . 22 יש לבטל את סימן v-n ב Always Set Defaults ....- איור 21 התאמת הרב-מודד למדידת זרם חילופין

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר