עמוד:21

. 7 מעגלי זרם חילופיו : אפשר להוסיף למעגל מחולל מתח חילופין סינוסי באמצעות הקשה על המקש . g לחילופין , אפשר לפתוח את תיבת התקשורת , לבחור , Signal Gen-: n Anaiog-3 , Instruments- ! כמתואר באיור . 17 לאחר הצבת המחולל על משטח העבודה , יש לקבוע את מאפייניו . מקמו את הסמן מעל המחולל והקישו פעמיים על מקש שמאל של העכבר . ייפתח לפניכם חלון , ובו תוכלו לשנות את הערכים , כמתואר באיור , 18 כך שהמחולל יתאים לשמש כמקור מתח תקני ברשת חד-מופעית . איור 18 התאמת מאפייני המחולל למקור מתח תקני ברשת חד-מופעית איור 17 הוספת מחולל סינוסי למשטח העבודה - באמצעות תיבת התקשורת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר