עמוד:3

תוכן העניינים הקדמה 5 הכרת תוכנת ההדמיה 7 circuit Maker ניסוי 1 ( ו א ) - מגבר שרת הופך מופע 31 ניסוי 1 ) 2 ב ) - מגבר שרת שאינו הופך מופע 53 ניסוי 3 ( רג ) — מגבר מסכם 59 ניסוי 4 ( וד ) - מגבר מחסר 69 ניסוי 2 ) 5 א ) - פעולת משווה בחוג פתוח 73 ניסוי 2 ) 6 ב ) - שילוב בין מגבר שרת למעגל לוגי - מישק 83 ניסוי 2 ) 7 ג ) - משווה שמיט 93 ניסוי 3 ) 8 א ) - מעגל חיישן טמפרטורה 105 ניסוי 3 ) 9 ב ) - מעגל המושפע מעוצמת ההארה 111 ניסוי 3 ) 10 ג ) - מעגל לזיהוי קול בעוצמות משתנות 117 ניסוי - ( 4 ) 11 מעגלי יישור באמצעות דיודות 123 ניסוי 5 ) 12 א ) - מעגל של טרנזיסטור ביפולרי המחובר בתצורת פולט משותף 131 ניסוי 5 ) 13 ב ) - טרנזיסטור ביפולרי - מעגל של מגבר פולט משותף - ניתוח בזרם חילופין 143 ניסוי 6 ) 14 א ) - מייצב מתח טורי ( רשות ) 153 ניסוי 6 ) 15 ב ) - מייצב מתח הכולל מגבר ודיודת זנר ( רשות ) 161 ניסוי 6 ) 16 ג ) - מייצב מוכלל 7805 ( רשות ) 171 ניסוי 7 ) 17 א ) - תגובת רשתות המעבירות תדרים נמוכים לאות ריבועי 181 ניסוי 7 ) 18 ב ) - מימוש של רב-רטט חד-יציב באמצעות המעגל המוכלל 187 555 ניסוי 7 ) 19 ג ) - מימוש של רב-רטט אל-יציב באמצעות המעגל המוכלל 197 555 מקורות ביבליוגרפיים 207

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר