עמוד:136

וזהובה 5 . 2 א . v מתח ריבועי בעל משרעת 14 V ( מתחי הרוויה בקירוב . מופעו הפוך trtrt ב . כמו א . ונקובה 5 . 3 כמו תשובה 5 . 2 ללא היפוך מופע . ונקובה 5 . 5 א . v . 3 ov v ^ 2 * 10 1 v . n 1 v . r 2 x 10 ו . 3 . 996 ז . -4 . 004 ונשובה 5 . 6 R , A א . lkQ 10 ב . 1 kQ 1 ג . 10 kQ 0 . 1 ד . 1 kQ 0 ה . 100 Q 10 ו . 0 00 ת ^ ובה 5 . 7 ^ = 100 kQ 7 J , = 10 kQ ת ^/ ובה 5 . 8 # ! = 100 kQ . > 11 . 3 7 ? = 1 MQ , 7 ? , = lOOkfl . N ת ? ו 1 בה 5 . 9 א . R = 10 MQ . 3 1 x 5 . 10 naiiyn 0 . 5 V . 1 ^ = 300 kQ , # ! = 10 kQ . N ונקובה 5 . 11 א . 11 ב . 10 ג . 4 ד . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר