עמוד:120

נפתח את הסוגריים בביטוי הימני ונקבל : o נכנס את האיברים הכוללים את הגורם — לצד שמאל של המשוואה ונוציאו מחוץ * ו לסוגריים י מכנה משותף ? . D 1 D הכפול את שני אגפי המשוואה ב- , Eft — - ונקבל : ( 5-5 ) ^ = ^ - \ * 3 o D ™ pPDn היא שאם נקפיד שיחס הנגדים — ישווה ליחס הנגדים , — נקבל הגבר שתלוי R \ R \ בהפרש המתחים ( v - v , ) בלבד : 2 £ ) \ ( 5-6 ) ' -= & (& מגבר המקיים את משוואה ( 5-6 ) נקרא מגבר הפרש . ( differential amplifier ) התנגדות המבוא כדי למצוא את התנגדות המבוא ההפרשית של המגבר המחסר ( ההתנגדות הנמדדת בין הדקי המגבר , ( נחבר מתח v בין הדקיו ונבטא בעזרתו את הזרם , ר כידוע , . R = 1 , 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר