עמוד:119

באיור 5 . 26 א ניתן לזהות את התצורה המהפכת . נגדים R - ) R אינם משפיעים על המעגל , 4 3 שכן הזרם בהם הוא 0 ( בהנחה שמגבר השרת אידיאלי , ( עקב התנגדות המבוא האינסופית של מגבר השרת . R x לכן 1 — = « 2 v oi כעת נאפס את v , ונמצא את - v מתח המוצא החלקי שנגרם כתוצאה מ- ע . באיור 5 . 25 ב איפסנו את v ] ( קיצרנו אותו לאדמה , ( וניתן לזהות בו את התצורה הלא מהפכת . בתצורה זו ( R ) מתח ההדק הלא-מהפך מוכפל פי 1 + — אולם רק חלק מהמתח v מגיע אל ההדק הלא-מהפך , עקב חלוקת המתח בין הנגדים R ^ ? 4 כלומר : לכן : כעת נסכם את המתחים החלקיים = v -1 v 01 קיבלנו אמנם פעולת חיסור בין v 2 ל - ע , אולם כל אחד ממתחים אלה מוכפל בגורם אחר . נשאלת השאלה האם אפשר לקבל מתח מוצא יחסי להפרש המתחים ( v - vj ) ומהו התנאי f ן R לכך ? התשובה היא חיובית , והתנאי הוא שהגורם המכפיל את - ^ - | v t והגורם , | המכפיל Ri # — 1 + R — v ^^ RA I . R 2 יהיו שווים ( וכך נוכל להוציא גורם משותף מחוץ לסוגריים I 3 + ^ 4 V x : (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר