עמוד:107

המסקנה היא שהתנגדות המבוא של המגבר בתצורה המהפכת היא התנגדות הנגד . R l בפרק 2 למדנו , שהתנגדות מבוא של מגבר מתח צריכה להיות גבוהה ככל האפשר כדי לא להעמיס את מקור המתח . לכן , לכאורה עלינו לבחור את R גדול כרצוננו ; אולם מכיוון שההגבר הוא % 2 , R-JR \ יהיה גבוה מדי ( בהנחה שאנו מעוניינים בהגבר גבוה ) ולא מעשי . ניתן אפוא להסיק , שבתצורה המהפכת התנגדות המבוא נמוכה יחסית . שאלה 5 . 6 מצאו את הגבר המתח v / vj ואת התנגדות המבוא , R בכל אחד מן המעגלים באיור . 5 . 14 הניחו שמגברי השרת הם אידיאליים . איור 5 . 14 איור לשאלה 5 . 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר