עמוד:102

5 . 6 מגבר שר 7 \ בחוג סגור באיור 5 . 10 מתואר מעגל הכולל מגבר שרת אידיאלי ושני נגדים . הנגד , R המחבר את הדק המוצא של מגבר השרת להדק המבוא המהפך , נקרא נגד משוב ; הוא יוצר עם המגבר חוג ( מעגל ) סגור , ולכן חיבור כזה נקרא חיבור מגבר שרת בחוג סגור . האות A בתוך המגבר מציינת את הגברו ; במקרה של מגבר אידיאלי , A = 00 ללא חיבור הנגד , R-, חיבור מתח v שונה מ- ע היה גורם להופעת מתח אינסופי ( כלומר , רוויה ) במוצא . הנגד R מגביל את מתח המוצא לערך מסוים ( סופי ;( שכן , הוא יוצר חוג 2 משוב שלילי סביב מגבר השרת . כפי שראינו בפרק , 4 המשוב מקטין את ההגבר לערך סופי , ( 1 //?) כאשר ההגבר A הוא אינסופי . במקרה כזה הנוסחה v = A ( v - v , ) תקפה . o 2 נחשב עתה את ערכו של : v ; שכן , כידוע , תוצאת החילוק של מספר סופי במספר אינסופי ( שואף לאינסוף ) היא אפס . מכאן נובע ש- ע . v = במלים אחרות , שני הדקי המבוא עוקבי זה אחר זה , ויש קצר מדומה x 2 ביניהם . ( virtual short circuit ) מן הראוי להדגיש שקצר זה הוא מדומה , והוא קיים רק מבחינת שוויון פוטנציאלים . אין זרם בין הדקי המבוא , ואין לקצרם על-ידי קצר אמיתי בעת ניתוח מעגלים עם מגבר שרת . איור 5 . 10 מגבר שרת בחוג סגור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר