עמוד:75

3 . 7 ח יבור מגברים ב ^/ ר ^ ורת לעתים מחברים מגברים מספר בשרשרת , כך שהדקי המוצא של מגבר אחד מחוברים להדקי המבוא של מגבר אחר . שרשרת כזאת מכונה . ( cascade ) nipvp הדבר נעשה , למשל , כדי להשיג הגברה גדולה יותר והתנגדויות מבוא ומוצא טובות יותר . המגבר המתקבל מחיבור מגברים בשרשרת נקרא מגבר קסקדה , וכל מגבר בשרשרת נקרא דרגה . ( stage ) ב . חשבו את הגבר המתח A = — כאשר למגבר מחובר עומס של . 10 VS 1 ג . חזרו על סעיף ב עבור עומס של . 1 VS 1 ד . מה צריך להיות ערכו של נגד העומס כדי לקבל במוצא אות שהוא 90 ° / 0 מן האות המתקבל בריקם י שאלה 3 . 5 באיור 3 . 13 נתון מעגל התמורה של מגבר . חשב את ו א . הגבר המתח ב . הגבר מתח המקור ג . הגבר הזרם ד . הגבר ההספק איור 3 . 13 איור לשאלה 3 . 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר