עמוד:74

שאלה 3 . 2 מתח הריקם האפקטיבי של מקור מסוים הוא , 12 V וזרם הקצר האפקטיבי שלו הוא . 1 / uA כאשר המקור מחובר למבוא של מגבר , הוא מספק זרם אפקטיבי של . 0 . 5 \ 1 A במוצא המגבר , תנופת המתח המתקבל על-פני עומס של , 1 kQ היא . 1 V כאשר מנתקים את העומס ממוצא המגבר , תנופת מתח המוצא גדלה ל . 1 . 2 ¥ - חשבו את : א . ההספק המתפתח על העומס . ב . הגבר הזרם . ג . ההתנגדות הפנימית של המקור והתנגדות המבוא של המגבר . ד . התנגדות המוצא של המגבר . ה . הגבר המתח של המגבר . ו . הגבר ההספק של המגבר . שאלה 3 . 3 נתון מגבר מתח בעל התנגדות מבוא , 1 kQ הגבר מתח בריקם , 10 והתנגדות מוצא . 2 kQ א . סרטטו את מעגל התמורה של המגבר . ב . סרטטו את מעגלי התמורה של מגבר זה שמתארים אותו כמגבר זרם , כמגבר זרם-מתח וכמגבר מתח-זרם . רשמו את ערכי המקורות וההתנגדויות במעגלי התמורה . שאלה 3 . 4 באיור 3 . 12 נתון מעגל תמורה של מגבר מתח . א . נתון כי אות המבוא v הוא אות סינוסואידלי בעל תנופה של ¥ . 1 סרטטו זה מתחת לזה את אות המבוא ואת אות המוצא v בריקם ( ללא עומס . איור 3 . 12 איור לשאלה 3 . 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר