עמוד:69

3 . 6 . 3 מגבר זרם מעגל התמורה ש מגבר זרם נתון באיור 3 . 5 ג . מגבר הזרם מוזן במבואו על-ידי מקור זרם a בעל התנגדות פנימית , Ry ובמוצא המגבר מחובר עומס . R ובדציבלים ו ( 5 ) הגבר הזרם 1 ובדציבלים ו ( 6 ) הגבר ההספק | ובדציבלים ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר