עמוד:64

3 . 6 חיבובי הגבר עם עומס באיור 3 . 6 מתוארים ארבעת הסוגים של מעגלי התמורה , כאשר לכל מעגל מחוברים מקור האות המתאים ונגד עומס . נחשב את הגבר האות כשהמגבר מועמס , תוך התחשבות בהתנגדות הפנימית של מקור האות . אבל לכן : ומכאן נקבל את הקשר בין ? A -b vo באופן דומה ניתן למצוא את הקשר בין כל שניים מבין הפרמטרים . A , vo , G -- \ R אייר 3 . 6 מעגלי תמורה של מגברים עם עומס ומקור אות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר