עמוד:60

3 . 3 התנגדות מוצא אם נחבר נגדי עומס שונים למוצא המגבר , תוך שמירה על מתח מבוא קבוע , ונמדוד את המתחים והזרמים , המתקבלים על נגדי העומס השונים , נגלה כי קיים יחס קבוע בין שינויי מתח המוצא לבין שינויי זרם המוצא . לדוגמה , אם הזרם קטן 3 mA-3 ( למשל , כתוצאה מהגדלת התנגדות העומס ) והמתח גדל ב , 2 \ ' ' - כי אז כשהזרם קטן , 6 mA-1 המתח גדל . 4 xrn כזכור , תופעה דומה קיימת במקורות מתח וזרם , שם ייצגנו אותה על-ידי התנגדות פנימית , ' - המחוברת בטור למקור המתח או במקביל למקור הזרם . גם כאן נוכל לייצג תופעה זו באמצעות התנגדות , המחוברת במוצא המגבר , בטור למקור הזרם . גם כאן נוכל לייצג תופעה זו באמצעות התנגדות , המחוברת במוצא המגבר , בטור למקור המתח המבוקר או במקביל למקור הזרם המבוקר . התנגדות זו נקראת התנגדות המוצא ( resistance output ) של המגבר . יש לשים לב כי התנגדות המוצא מבטאת את היחס בין שינויי מתח המוצא לשינויי זרם המוצא , בניגוד להתנגדות המבוא , המבטאת את היחס בין מתח המבוא לזרם המבוא . התנגדות המבטאת יחס בין שינויי מתח לשינויי זרם נקראת התנגדות דינמית . קבוע היחס הישר הזה נקרא מוליכות מעבר בקצר ( short circuit transconductance ) ומסומן על-ידי קוו לגודל זה יחידות של מוליכות , שכן הוא מתאר יחס בין זרם למתח . הגודל G v מיוצג על-ידי מקור זרם מבוקר-מתח , שסימולו מוצג באיור 3 . 3 א . m i אס מקור אות המבוא הוא מקור זרם , נוח יותר לתאר את זרם המוצא בתלות בזרם המבוא . היחס בין זרם המוצא לזרם המבוא נקרא הגבר הזרם בקצר ( gain short circuit current ) ומסומן על-ידי . A זהו גודל חסר יחידות . הגודל A ij מיוצג על-ידי מקור זרם מבוקר-זרם שסימולו מוצג באיור 3 . 3 ב . איור 3 . 3 מקורות זרם מבוקרים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר