עמוד:56

התיאור הגרפי של תנופות ההרמוניות בתלות בתדר מכונה ספקטרום התדרים ( spectrum frequency ) של האות . דוגמה לגרפים המציגים את ספקטרום התדרים של אותות מחזוריים מובאים באיור . 2 . 18 הצגת האות על-ידי ספקטרום התדרים שלו נקראת הצגה במישור התדר ( תנופה כפונקציה של התדר , ( ואילו הצגת האות כפונקציה של הזמן נקראת הצגה במישור הזמן ( תנופה כפונקציה של הזמן . ( ניתן להציג בתוכנת הדמיה , שהקלט שלה הוא האות הנבדק , והפלט שלה הוא התמונה הספקטרלית של אות הקלט . איור 2 . 19 א מציג גרף של אות מחזורי בתלות בזמן , שהוזן לתוכנת הדמיה כזאת . באיור 2 . 19 ב מופיע ספקטרום האות שהופק על-ידי תוכנת ההדמיה . איור 2 . 18 ספקטרום התדרים של אותות מחזוריים אייר 2 . 17 מעגל המייצג פירוק אות לטור פורייה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר