עמוד:48

הביטוי 20 \ 0 g A מוגדר כהגבר המתח בדציבלים . באופן דומה , הביטוי 20 log . 4 / מוגדר כהגבר הזרם בדציבלים . בדרך כלל , מניחים שההספקים נמדדים על אותו נגד , כלומר י R = R o ובמקרה זה הקבוע בביטוי האחרון שווה לאפס . כידוע , הפונקציה _ y = log x מוגדרת רק עבור . * = 0 כיצד נבטא אפוא בדציבלים הגבר מתח שלילי ( המבטא היפוך מופע ?( ובכן , כשהגבר מתח או הגבר זרם מבוטאים בדציבלים , אנו מתעלמים מהיפוך המופע , ומתייחסים רק לערכו המוחלט של ההגבר , באופן הבא : ( 2-15 ) J / dBJ = 20 / og /^ ( 2-16 ) , 4 / dB ) = 20 log 1 , 4 , 1 אפשר לראות שכאשר מבטאים את הגבר המתח או הזרם בדציבלים , מאבדים חלק 20 log מהמידע , שכן , 20 log |^ ^| = \ -A y \ ולא ניתן לדעת אם היה היפוך מופע או לא . לכן כשההגבר נתון בדציבלים , נוהגים לעתים לציין בנפרד מהו המופע . ראינו כי הקשר בין שלושת סוגי ההגבר נתון על-ידי A p A y ' A j כאשר ההגברים מבוטאים בדציבלים , הקשר מקבל את הצורה : כלומר , הגבר ההספק בדציבלים הוא הממוצע החשבוני של הגבר המתח בדציבלים והגבר הזרם בדציבלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר