עמוד:8

1 . 2 אותות ומידע אחד מיישומיה העיקריים של האלקטרוניקה הוא עיבוד מידע . ( information ) מידע הוא אמצעי לתיאור מצב , אירוע או מגמה . מידע על הטמפרטורה בתל-אביב הוא תיאור מצב , מידע על גשם שיורד בתל-אביב הוא תיאור אירוע , ואילו מידע על התחממות צפויה הוא תיאור מגמה . אות ( signal ) הוא גודל פיסיקלי משתנה בזמן , המייצג מידע ומשמש אמצעי להעברתו . כדי להעביר את המידע על מזג האוויר בתל-אביב לאדם מסוים , יש להפוך אותו לאות . האות יכול להיות אות אופטי ( כגון הוריית מד החום , ( אות קולי ( כגון הטמפרטורה המושמעת ברדיו ) או אות מגנטי ( כגון הרישום המגנטי של הטמפרטורה על סרט מגנטי ברשמקול . ( הפקת המידע מהאות הנקלט היא צורה מסוימת של עיבוד אות . על צורה זו ועל צורות נוספות של עיבוד אותות נלמד בהמשך . כאמור , מערכות אלקטרוניות עוסקות , בין היתר , בעיבוד אותות . כדי שאות , המייצג גודל פיסיקלי כלשהו ( קול , אור , טמפרטורה , תנועה וכדומה , ( יעובד על-ידי מערכת אלקטרונית , , 1948 עם המצאת הטרנזיסטור והדיודה , המבוססים על חומרים מוליכים למחצה כגון הצורן . ( silicon ) המעגל המשולב הראשון נבנה בשנת 1958 והכיל כמה עשרות רכיבים ( נגדים , קבלים , דיודות , טרנזיסטורים . ( מעגל משולב עם מספר כזה של רכיבים נקרא כיום מעגל . ( Small-Scale Integration ) SSI בשנת 1966 נבנו מעגלים משולבים שהכילו 100 עד 1000 רכיבים . כיום הם מכונים מעגלי . ( Medium-Scale Integration ) MSI בשנת 1969 נבנה מעגל משולב , ( Large-Scale Integration ) LSI המכיל 1000 עד 10000 רכיבים . בשנת 1975 הוצגו מעגלים משולבים . ( Very Large Scale integration ) VLSI מעגלים אלה מכילים היום למעלה ממיליון רכיבים על גבי פיסת צורן קטנה . ומן הרכיבים - אל תחום המחשוב : בשנת 1946 נבנה המחשב הספרתי הראשון על-ידי אקרט ומקלי . ( Eckert and Mauchly ) מחשב זה נקרא - EN 1 AC ראשי התיבות של מסכם ומחשב ספרתי אלקטרוני . ( Electronic Numerical Integrator and Computer ) הוא הכיל 1800 שפופרות ריק , תפס שטח של 1 ז , 10 m * 131 ומשקלו היה כמה טונות . כושר החישוב של מחשב זה היה קטן מזה של מחשב אישי ( PC ) של ימינו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר