עמוד:157

גם לחיות יש זכיות שיר קוראים בקול את השיר א . לפניכם שיר . קראו אותו בקול . ב . העתיקו את המלים החדשות , ופרשו אותן . גם לחיות יש זכיות / דן אלמגור גם לחיות יש זכיות , גם לחיות יש זכיות , גם הן נבראו , כשנברא העולם . גם הן ראויות לחיות בו כמו כלם . לכשכש בזנב לרשרש בכנף לנבח , לנער , לילל או לשרק ואפלו לשתק . כי גם לחיות , גם לחיות , גם לחיות , יש זכיות . 1 יש זכיות : מגיע להן שיתנו להן דברים 2 נבראו : נוצרו , יצרו אותם 3 הן ראויות : מגיע להן 4 לכשכש : להזיז , לנענע 5 לרשרש : להשמיע קול לא חזק 6 לנבח , לנער , לילל : כלב נובח , חמור נוער , חתול מילל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר