עמוד:280

3 א . השלימו את הטבלה במחברת לפי הפסוקים בכל אחת מהפעמים : ב . מהן נקודות הדמיון ומהן נקודות השוני בין שתי הפעמים ? העלו השערות לגבי הסיבות לדמיון או לשוני . לדיון בכיתה בוודאי שמתם לב כי בפעם השנייה תגובתו של יונה שונה . יונה לא קם וברח , אלא קם ו ... הלך אל נינוה . העלו השערות : כיצד אפשר להסביר את השינוי שחל ביונה ? תגובת אנשי נינוה פס' 9-5 החטא במה חטאו אנשי נינוה ... ? פס' 8 חושף לפנינו את החטאים . 4 לפי פס' , 8 מה היו החטאים של אנשי נינוה ? צטטו והסבירו . ( אפשר וכדאי להיעזר בביאורי המילים שבצד . ( בעיה ... איך אפשר לתקן ? איך אומרים ? טעות לעולם חוזרת . מי שטעה - יחזור על הטעות שוב ושוב ! נכון ! כלומר , במקרה של טעות , לעולם ( תמיד ) יכול האדם שטעה לחזור בו ולתקן את מעשיו ... טעות ! הביטוי הוא " טעות לעולם חוזר ! " פס' : 5 ויקראו צום - הכריזו על צום . וילבשו שקים - מנהג לבישת שק הוא סימן לאבל ( כפי שעשה מרדכי היהודי בסיפור מגילת אסתר . ( מגדולם ועד קטנם - ממבוגרים ועד ילדים . ביטוי שמשמעו : כולם . פס' : 6 ויגע הדבר אל מלך נינוה - דבר הנבואה הגיע לאוזני המלך . ויעבר אדרתו מעליו - הוריד את גלימת המלוכה . וישב על האפר - לאחר שקם מכיסא המלכות , עבר לשבת על אפר , כסימן לאבל . פס' : 7 אל יטעמו מאומה - אסור לאכול דבר . אל ירעו - לחיות אסור לצאת למרעה , לאכול . פס' : 8 בחזקה - בקול גדול , באמונה , בכוונה גדולה . וישבו איש מדרכו הרעה - תיקנו את דרכיהם , חזרו בהם מההתנהגות הרעה . החמס - מעשי השוד , הגזל , העוול . בכפיהם - בידיהם . טוב ... אז ... טעיתי , אני חוזר בי ... הרי כמו שאמרתם , תמיד אפשר לתקן !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר