עמוד:242

ג . לפי ההסבר של חז"ל , בזכות מה החליט ה' לתרום את חלקו ? ד . לפי דברי חז"ל , מי הם האחראים להתרחשויות , לרצף האירועים , להחלטות ולמעשים בעולם ? לדיון בכיתה מה אפשר ללמוד מהמדרש על החיים שלנו ? 4 בועז מזמין את הגואל לשבת , ומיד לוקח עשרה אנשים מזקני העיר ... מדוע בועז צריך נוכחות של עשרה אנשים מזקני העיר ? מה תפקידם ? ( רמז לכך אפשר למצוא בפס' ( . 4 עכשיו , כשכולם נמצאים : הגואל , בועז והזקנים , קדימה - לעבודה ! זוכרים את המשימה של בועז , כן ? 5 בפס' , 4-3 בועז מביא לידיעתו של הגואל , כי השדה של אלימלך עומד למכירה . נקרא ביחד את חוזה העסקה : למכירה ! חלקת השדה אשר לאחינו לאלימלך ( פס' ( 3 זכות ראשונים בקנייה : לגואל פלוני אלמוני . האותיות הקטנות : אפשרות ראשונה : אם תגאל גאל ( פס' . ( 4 אפשרות שנייה : ואם לא יגאל הגידה לי ואדעה כי אין זולתך לגאול ואנכי אחריך . ( פס' ( 4 האותיות הממש קטנות : ויאמר בעז ביום קנותך השדה מיד נעמי ומאת רות המואביה אשת המת קניתי להקים שם המת על נחלתו ( פס' . ( 5 א . קראו בתנ"ך - לפי פס' , 3 מה מגלה בועז לפלוני אלמוני ? ב . לפי פס' , 4 הסבירו במילים שלכם : לפי בועז , מיהם הרשאים לקנות את השדה ? חשוב ! בתשובתכם ציינו מהו סדר האפשרויות . ג . לפי פס' , 4 מהי תשובת פלוני אלמוני הגואל ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוק . ד . האם עד כה , הכול הולך לפי התכנית ? הסבירו את תשובתכם . פס' : 5 ומאת - מידי . להקים שם המת על נחלתו - הנחלה תישאר בשם הבעלים המקוריים של הנחלה ( אלימלך . ( פס' : 6 פן אשחית את נחלתי - שלא ייגרם נזק לנחלה שלי , למה ששייך לי . היי ! בועז לא שכח מישהי !? חכה ... חכה ... אוי ואבוי ! אני לא מאמין שהוא הסכים ! כל התכנית נהרסה ! אני רוצה שבועז ורות יתחתנו ! חכה .. חכה ... אל תתייאש כל כך מהר ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר