עמוד:148

29 הזמנה לחקר : במקרא מסופר על ארבע דמויות שחלו בצרעת : מרים ( במדבר יב , ( נעמן , גיחזי ועוזיהו ( דברי הימים ב כו . ( 21-16 אפשר להגיד שהמשותף לכולם אינו רק מחלת הצרעת , אלא גם צורת ההתנהגות שלהם - הם התנהגו בצורה שחצנית , פוגעת , שלא בהתאם לתפקידם ולמעמדם החברתי . בחרו אחת מהדמויות והסבירו : מה הייתה ההתנהגות השחצנית של הדמות ? במי היא פגעה ? כיצד פעלה הדמות שלא בהתאם לתפקידה ולמעמדה החברתי ? העונש על הצרעת , וגם דרך הריפוי , לפי חוקי התורה - הוא בידוד חברתי . המכנה המשותף לחולים בצרעת , לפי סיפורי המקרא , הוא התנהגות שחצנית ופוגענית ביחס לאנשים אחרים . לדיון בכיתה מהו , לדעתכם , הקשר בין מחלת העור צרעת לבין התכונות של האנשים שחלו בה , בסיפורי התנ"ך ? כיצד דרך הריפוי של נעמן מהצרעת ( שהיא דבר חיצוני ) היא תוצאה של שינוי פנימי ? בחזרה לפרק שלנו לסיכום כל מה שקראנו , למדנו , חשבנו , דיברנו ... גיחזי קיבל כעונש את הצרעת של נעמן ... לפי העונש שקיבל , המעשה שלו הוא כנראה ממש איום ונורא . מדוע ? מה כל כך נורא במעשה של גיחזי ? לדיון בכיתה לפי מה שלמדתם ולפי מה שקראתם על הצרעת במקרא : מדוע , לדעתכם , בחר אלישע להעניש את גיחזי דווקא בצרעת ? מה , איך אדם יכול להיות חולה בגוף , בעור , כתוצאה מזה שהוא לא היה נחמד לאחרים ? יש כאן מסר ! הצרעת היא ביטוי חיצוני לתכונות פנימיות או להתנהגות של האדם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר