עמוד:107

לדיון בכיתה - סיבוב שני ... כעת , לאחר שקראתם את החוק - האם מותר למלך לדרוש מנבות את הכרם שלו ? האם נבות צריך לתת למלך את הכרם שלו ? מצד אחד . .. במחברת ) מצד שני .. ( במחברת ( . מה באמת קרה שם !? פס' 7-3 3 בפס' 3 נבות מגיב לדרישה של אחאב . האם נבות הסכים לדרישת אחאב ? האם הוא סירב להיענות לה ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוק . תגובת נבות - הסבר ... ] ... [" חלילה לי מה' מתתי את נחלת אבתי לך " : ( פס' ( 3 את הסירוב של נבות אפשר לחלק לשני נימוקים : נימוק אחד : ] ... [" חלילה לי מה' - " ] ... [ החוק שנבות נשמע לו הוא חוק אלוהי ( ומיד יסביר נבות מהו החוק ( ... נימוק שני : ] ... [" מתתי את נחלת אבתי לך - " : החוק האלוהי אומר שאסור להעביר נחלה ( שטח אדמה ) לאדם שאינו אחד מבני המשפחה , מכיוון שלפי חוקי ה' כל נחלה שייכת למשפחה ועוברת בירושה . 4 לפי תגובת נבות בפס' - 3 לאיזה חוק הוא מציית : לחוקים של המלך או לחוקי ה ? ' קראו פס' : 6-3 ( 3 ) " ויאמר נבות אל אחאב חלילה לי מה' מתתי את נחלת אבתי לך : ( 4 ) ויבא אחאב אל ביתו סר וזעף על הדבר אשר דבר אליו נבות היזרעאלי ויאמר לא אתן לך את נחלת אבתי וישכב על מטתו ויסב את פניו ולא אכל לחם : ( 5 ) ותבא אליו איזבל אשתו ותדבר אליו מה זה רוחך סרה ואינך אכל לחם : ( 6 ) וידבר אליה כי אדבר אל נבות היזרעאלי ואמר לו תנה לי את כרמך בכסף או אם חפץ אתה אתנה לך כרם תחתיו ויאמר לא אתן לך את כרמי " : אם נקרא היטב את רצף הפסוקים , נראה כי תשובתו של נבות עברה כמה גלגולים ותחנות : - תחנה ראשונה , בפס' - 3 התשובה המקורית של נבות לאחאב . - תחנה שנייה , בפס' - 4 מה שנותר במחשבות של אחאב לאחר השיחה שלו עם נבות . - תחנה שלישית , בפס' - 6 אחאב מדווח לאיזבל על השיחה שלו עם נבות . פס' : 3 חלילה לי מה' - אסור לי , לפי חוקי ה . ' מתתי - אם אתן . נחלת אבתי - הנחלה , שטח האדמה , השייך למשפחתי . פס' : 5 מה זה רוחך סרה - מדוע אתה שרוי במצב רוח רע ? או : מדוע סר ממך , עזב אותך , הרצון והחשק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר