עמוד:100

13 לאחר שקראתם את הפירושים , כתבו : מהו , לדעתכם המסר שה' מנסה להעביר לאליהו ? מה לך פה , אליהו ? - פעם שנייה ... פס' 14-13 בפס' 13 ה' שואל את אליהו : [ ... ]" מה לך פה אליהו " : שאלה זאת זהה לשאלה שה' שאל את אליהו בפס' . 9 לאחר השאלה הראשונה בפס' 9 ותשובת אליהו הראשונה בפס' , 10 ה' העביר מסר לאליהו . והנה , בפס' , 13 ה' שואל את אליהו שוב אותה השאלה . 14 א . איפה היה אליהו בזמן שה' שאל אותו את השאלה ? ( לפי פס' ( 9-8 ב . המלבי"ם * מפרש : " מה לך פה אליהו" - הלוא הנביא צריך שימצא ( שיהיה ) בין העם להוכיח ( להגיד דברי ביקורת ) ולנבאות ( לנבא , ( לא שיתבודד במדבר ובהרים . לפי פירוש המלבי"ם - איפה צריך להיות נביא ? מהו תפקידו של הנביא ? ג . לפי פירוש המלבי"ם , אפשר להבין את השאלה של ה' אל אליהו כביקורת של ה' כלפי אליהו . מהי הביקורת ? איך נדע אם אליהו הבין את המסר שה' מנסה להעביר לו ? נבדוק צעד אחר צעד אם התשובה של אליהו לה' השתנתה מהפעם הראשונה לפעם השנייה . 15 א . העתיקו למחברת את תשובת אליהו לה' בפס' . 10 ב . העתיקו למחברת את תשובת אליהו לה' בפס' . 14 ג . האם התשובות דומות או שונות ? ד . האם , לדעתכם , אליהו הבין את המסר שה' ניסה להעביר לו ? נמקו את תשובתכם . 16 הרלב"ג * מפרש את פס' : 14 , 10 וידמה כי מרוב כעס אליהו על רוב חטאות ישראל , לא שם אל לבו להבין את דבר המראה הזאת ( הזה , ( ולזה ( ולכן ) השיב באופן שאמר בראשונה . לפי פירוש הרלב"ג - מדוע אליהו לא הבין את המסר של ה ? ' 17 סיכום ביניים : א . לפי פירוש רש"י בעמוד הקודם , ולפי פירוש המלבי"ם - באילו נקודות יש לה' ביקורת כלפי אליהו ? ב . כיצד פירוש הרלב"ג מביע הבנה כלפי אליהו ? * המלבי"ם , רבי מאיר ליבוש בן יחיא מיכל ( פולין-רוסיה , . ( 1879-1809 רב ופרשן ספרי התנ"ך . למה ה' שואל פעמיים את אותה השאלה ? מילא זה , אבל תקרא את התשובה השנייה של אליהו , בפס' ! 14 * הרלב"ג , ר' לוי בן גרשום ( צרפת , . ( 1344-1288 איש מדע , פרשן המקרא , אסטרונום , רופא , מתמטיקאי , ומחשובי הפילוסופים היהודיים . אני קורא את הפירוש של רלב"ג , והאמת היא שגם לי זה קורה לפעמים ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר