עמוד:96

פרק יט - אליהו לבדו בהר חורב האיום על אליהו ! פס' 2-1 בפסוק הראשון של פרק יט , הפרק שלפנינו כעת , כתוב : " ויגד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה אליהו . " [ ... ] הכוונה היא לאירועים שתוארו בפרק יח . 1 מה עשה אליהו ? סכמו במילים שלכם , לפי המסופר בפרק יח . 2 מדוע אחאב מספר לאיזבל את אשר עשה אליהו ? שערו וכתבו במחברת כמה סיבות אפשריות לכך . 3 קראו פס' . 2 בפסוק זה איזבל מגיבה לסיפורו של אחאב . א . כאשר איזבל אומרת [ ... ]" כנפש אחד מהם - " [ ... ] למי היא מתכוונת ? מי זה "הם ?" ( מי שלא זוכר יכול לקרוא שוב בפרק יח , פס' ( . 40 ב . כתבו במילים פשוטות - מה איזבל מתכננת לעשות לאליהו ? לדיון בכיתה לאור ההיכרות שלכם עם אליהו , איך אליהו עשוי להגיב לאיום של איזבל ? העלו כמה השערות , והסבירו אותן . מה קורה לאליהו !? פס' 8-3 בפס' 3 מסופר כי אליהו הולך : [ ... ]" ויקם וילך אל נפשו . " לדיון בכיתה קראו ברצף את פס' . 8-3 האם התגובה של אליהו דומה לתגובה שצפיתם , או שונה ממנה ? במה ? אליהו !? מה קרה לך !? אתה מתנהג שונה מהרגיל ... מה , אין סיכום של הפרק הקודם ? לא , הפעם זאת המשימה ... פס' : 2 מלאך - שליח . כה יעשון אלהים וכה יוספון - נוסח של שבועה : איזבל נשבעת באלוהים שלה כי תנקום באליהו . כי כעת מחר - מחר , בשעה הזאת . אשים את נפשך כנפש אחד מהם - אהרוג אותך כפי שאתה הרגת אותם ( את נביאי הבעל . ( פס' : 3 וירא - פחד . וילך אל נפשו - הלך כדי להציל את נפשו , ברח . אשר ליהודה - אשר בתחום ממלכת יהודה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר