עמוד:64

האיום ו ... מימושו ! 17 א . קראו שוב פס' . 4 כתבו במילים שלכם - מה היה התנאי שהציב העם לרחבעם !? ב . קראו פס' . 16 האם מימש העם את האיום המסתתר בתוך התנאי שהציב לרחבעם !? כיצד ? ג . בפס' 16 העם קורא למרד : [ ... ]" מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי לאהליך ישראל " : [ ... ] לפי דברי העם בפסוק זה , למעשה הם מורדים לא רק ברחבעם . במי עוד העם מורד ? 18 לפי העונש שניתן לשלמה ( פרק יא , פס' , ( 13-11 לפי נבואת אחיה השילוני לירובעם ( פרק יא , פס' , ( 39-29 ולפי פס' 17 בפרק זה ( פרק יב ) - חלק מהעם לא מרד ברחבעם . מי לא מרד בו !? אני לא מוותר ! 1 פס' 20-18 19 בפס' 18 מסופר כי רחבעם לא מוותר על זכותו למלוך והוא ממשיך לנהוג כמלך . א . את מי שולח רחבעם אל העם ? מה תפקידו של השליח ? ב . לאיזו מטרה שלח אותו רחבעם , לדעתכם ? ג . מדוע , לדעתכם , רחבעם שולח אל העם שליח ולא הולך בעצמו ? 20 לפי פס' , 18 אפשר להסיק כי העם לא מקבל את הדרישה לגביית מיסים ... בססו טענה זאת על ידי ציטוט מתאים מהפסוק , והסבירו . לדיון בכיתה בפס' 18 מסופר גם כי רחבעם ברח לירושלים . להזכירכם , כל האירוע התרחש בעיר שכם . מדוע , לדעתכם , ברח רחבעם לירושלים ? 21 בפס' 20 מסופר על מלך חדש המולך על השבטים שפרשו מממלכת ישראל . הפתעה ... מיהו המלך החדש !? 22 סיכום ביניים : א . העתיקו למחברת את הסיכום שלפניכם , והשלימו את המידע : בשלב זה התפצלה ממלכת ישראל המאוחדת , שהייתה תחת מלכות שלמה , לשתי ממלכות קטנות : - ממלכת יהודה - השבטים יהודה ובנימין . עליה מולך ( במחברת ) , משבט ( במחברת ) - . ממלכת ישראל - שאר שבטי ישראל . עליה מולך ( במחברת ) , משבט ( במחברת ) . פס' : 16 מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי - אין לנו חלק במלכות בית דוד . שני חלקי המשפט מקבילים ( בן ישי - דוד , נחלה - חלק , ( ולמעשה הם אומרים את אותו הדבר : המלך מבית דוד כבר אינו מלך של כל השבטים בעם . זוהי קריאה למרד ברחבעם . פס' : 18 אשר על המס - האיש שתפקידו לגבות את המיסים . וירגמו כל ישראל בו אבן - זרקו עליו אבנים . לנוס - לברוח . פס' : 19 ויפשעו- מרדו . פס' : 20 העדה - העם . זולתי - חוץ מ ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר