עמוד:61

3 קראו פס' . 3-2 א . מי הוא החוזר ממצרים לישראל בפסוקים אלה ? ב . היזכרו בדברים שקראתם בפרק יא - מה ידוע לכם אודות האיש החוזר לישראל ? ג . העלו השערות - מה מבשרת חזרתו ? די למיסים ! פס' 5-4 4 לפי דברי העם בפס' , 4 מה היה גובה המיסים ששלמה הטיל על העם - מיסים רבים ? מיסים מעטים ? 5 בפס' 4 העם מציב תנאי לרחבעם , בנו של שלמה . מהו התנאי ? ( אפשר וכדאי להיעזר בסימן האתנחתא * המופיע בפסוק ) אם אתה ( במחברת ) , אז אנחנו ( במחברת ) . עצת הזקנים ועצת הילדים פס' 11-6 קראו פס' . 11-6 בפסוקים אלה מסופר כי רחבעם פונה לזקנים ולצעירים " ) ילדים , ( " ומבקש עצה . 6 העתיקו למחברת את המשפטים מבנק התשובות שלפניכם , וכתבו ליד כל עצה מיהם היועצים שיעצו אותה . בנק תשובות : כדאי לך להקשיב היום לעם ולהוריד את המיסים , כדי שבעתיד הם יהיו נאמנים לך . תהיה קשה יותר מאביך ותעלה את המיסים . זה אומר שהעם ממש מאיים על רחב ע ם ! ממתי העם מציב למלך תנאים !? מעכשיו ! פס' : 4 הקשה את עלנו - לחץ עלינו והכביד עלינו ביותר . זהו דימוי . העול הוא מכשיר שבעת העתיקה היו מניחים על צווארן של בהמות העבודה ( החמור או השור , למשל , ( שהיו מחברים אליהן מחרשה כדי לחרוש את השדה . כאן הכוונה היא לכך שהמיסים הם כמו עול כבד על העם . * אם אינכם זוכרים מהו סימן האתנחתא - ראו עמ' 18 בספר . פס' : 6 את פני - לפני . איך אתם נועצים - מה אתם מייעצים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר