עמוד:37

משפט שלמה פס' 27-16 בפס' 23-16 באות לפני שלמה שתי נשים , מציגות לפניו בעיה ומבקשות שישפוט ביניהן . 8 א . קראו פס' . 23-16 מהי הבעיה ? כתבו במילים שלכם . ב . כיצד עובדת היותן זונות מגדילה את הבעיה ? ג . מה אפשר ללמוד על שלמה ועל אופי המלוכה שלו על העם , מכך שנשים במעמד חברתי נמוך פונות אל המלך למשפט ? איך אפשר לדעת מי דוברת אמת ? מיהי האם האמיתית ? אם תקראו בתשומת לב , ודאי תשימו לב לכך ששמותיהן של הנשים לא מופיעים בסיפור . 9 קראו פס' . 22-16 נסו אתם לגלות מיהי האם האמיתית - האישה הדוברת ראשונה או האישה הדוברת שנייה ? נמקו את קביעתכם . לדיון בכיתה העלו הצעות : כיצד יכול שלמה המלך להכריע מיהי האם האמיתית ? 10 קראו פס' - 23 האם בשלב זה של המשפט הצליח שלמה לפענח מיהי האם האמיתית ? 11 קראו פס' ... 25-24 ואל תמשיכו ! א . כיצד נדמה בשלב זה ששלמה מתכנן לפתור את הבעיה !? ב . האם , לדעתכם , שלמה התכוון באמת לכך שהצעתו תתממש ? ג . מהי התכנית האמיתית של שלמה , להבנתכם ? השלימו במחברת : 12 קראו פס' . 27-26 א . כיצד הגיבה האם האמיתית ? הסבירו ובססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוק . ב . כיצד הגיבה האישה המתחזה לאם ? הסבירו ובססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוק . ג . אם כך , כיצד הבין שלמה מיהי האם האמיתית ? ד . לסיכום - האם התכנית של שלמה הצליחה ? מה שלמה יעשה ? איך הוא יכול להחליט מיהי האם האמיתית !? פס' : 17 בי אדני - לשון שבועה : אני נשבעת לפניך , אדוני . ואלד עמה בבית - ילדתי כשהייתי איתה בבית . פס' : 18 זולתי שתים אנחנו - חוץ משתינו . פס' : 19 לילה - בלילה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר