עמוד:25

לדיון בכיתה מדוע , לדעתכם , שמירה על תורת ה' תביא לתוצאות האלה ? חלק שני - נקמה ביואב פסוקים 6-5 3 לפני קריאת דבריו של דוד על יואב - האם אתם זוכרים את יואב כדמות חיובית או כדמות שלילית ? באילו אירועים הקשורים אליו אתם נזכרים ? בפסוק 5 דוד מזכיר לשלמה את מעשיו של יואב בן צרויה , שר הצבא של דוד : " וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל לאבנר בן נר ולעמשא בן יתר ויהרגם וישם דמי מלחמה בשלם ויתן דמי מלחמה בחגרתו אשר במתניו ובנעלו אשר ברגליו " : ( פס' ( 5 4 בפסוק 6 דוד מצווה על שלמה : " ועשית כחכמתך ולא תורד שיבתו בשלם שאל " : דוד מנחה את שלמה לפעול באופן חכם ולדאוג לכך שיואב לא ימות בשיבה טובה ( כלומר , מזקנה . ( במילים פשוטות - דוד מצווה על שלמה להרוג את יואב . לדיון בכיתה לפי ההנחיה של דוד לשלמה , ברור כי דוד רואה ביואב אדם שלא היה נאמן לו ואשר מגיע לו עונש . ומה אתם חושבים ? האם לאורך הסיפור יואב היה נאמן לדוד ? מצד אחד . .. במחברת ) מצד שני . .. במחברת ) חלק שלישי - חסד לברזילי הגלעדי פסוק 7 " ולבני ברזלי הגלעדי תעשה חסד והיו באכלי שלחנך כי כן קרבו אלי בברחי מפני אבשלום אחיך " : ( פס' ( 7 5 בפסוק 7 דוד מנחה את שלמה לנהוג בחסד כלפי בניו של ברזילי הגלעדי . לפי פסוק - 7 מדוע זכו בניו של ברזילי הגלעדי לחסד ? ( למי שלא זוכר - כדאי לקרוא שוב בשמואל ב , יז , ( 29-27 חלק רביעי - נקמה בשמעי בן גרא פסוקים 9-8 " והנה עמך שמעי בן גרא בן הימיני מבחרים והוא קללני קללה נמרצת ביום לכתי מחנים והוא ירד לקראתי הירדן ואשבע לו בה' לאמר אם אמיתך בחרב : ועתה אל תנקהו כי איש חכם אתה וידעת את אשר תעשה לו והורדת את שיבתו בדם שאול " : ( פס' ( 9-8 פסוק : 5 ויתן דמי מלחמה בשלם - נהג בדרך של מלחמה כלפי מי שנהג בו בדרכי שלום . פסוק : 6 כחכמתך - תפעל בחוכמה . שיבתו - ז קנתו . שאל - עולם המתים . פסוק : 7 והיו באכלי שלחנך - שיהיו מוזמנים לשולחנך , לביתך . כלומר , תן להם חסות והגנה . קרבו אלי - היו קרובים אלי , נתנו לי הגנה . בברחי - כאשר ברחתי . פסוק : 8 מבחרים - שם של מקום . קללה נמרצת - קללה חזקה , קשה . ואשבע לו בה' לאמר אם אמיתך בחרב - הבטחתי לשמעי שלא אהרוג אותו . פסוק : 9 אל תנקהו - אל תוציא אותו "נקי , " כלומר ללא עונש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר