עמוד:24

פרק ב - "והממלכה נכונה ביד שלמה" במלכים א פרק א , סופר כי דוד המלך כבר זקן . עיקר הפרק מתאר את המאבק על הירושה . אדוניה , בנו הרביעי של דוד , ניצל את ההזדמנות שדוד הזדקן , והכריז על עצמו כמלך . נתן הנביא ובת שבע ( אשת דוד ואם שלמה , ( דאגו ליידע את דוד ולהביא לכך ששלמה ימלוך - ודוד אכן המליך את שלמה למלך על ממלכת ישראל . בסוף הפרק אדוניה ברח מפני שלמה וביקש הגנה באמצעות אחיזה בקרנות המזבח . שלמה שחרר אותו , אך בתנאי שלא ימרוד בו ( בשלמה ) ובמלכותו . כיצד יבסס שלמה הצעיר את ממלכתו ? ומה יקרה לדוד , המלך הזקן ? מיד נגלה ... צוואת דוד לשלמה פסוקים 9-1 בפסוקים 9-1 דוד מצווה לשלמה את צוואתו : " אנכי הלך בדרך כל הארץ וחזקת והיית לאיש " [ ... ] הצוואה נחלקת לארבעה חלקים . חלק ראשון - שמירה על תורת ה' פסוקים 4-1 בחלק הראשון , דוד מצווה על שלמה לשמור על תורת ה : ' " ושמרת את משמרת ה' אלהיך ללכת בדרכיו לשמר חקתיו מצותיו ומשפטיו ועדותיו ככתוב בתורת משה למען תשכיל את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם : למען יקים ה' את דברו אשר דבר עלי לאמר אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפני באמת בכל לבבם ובכל נפשם לאמר לא יכרת לך איש מעל כסא ישראל " : ( פס' ( 4-3 1 פירוש המילה "למען" הוא : "כדי ש . " ... מילה זאת מופיעה בפסוקים 4-1 פעמיים . א . העתיקו למחברת את הפסוקים שבהם מופיעה המילה "למען , " וסמנו אותה במחברת . ב . כעת , מעל למילה "למען" כתבו את המילים "כדי ש . " ... 2 העתיקו את המשפטים הבאים והשלימו אותם במילים שלכם : א . בפסוק , 3 דוד מצווה על שלמה לשמור את חוקי התורה כדי ש . .. במחברת ) ב . בפסוק , 4 דוד מצווה על שלמה לשמור את מצוות ה' כדי ש .. ( במחברת ( . פסוק : 2 אנכי הלך בדרך כל הארץ - כדרכם של בני האדם , אני ( דוד ) עתיד למות . פסוק : 3 משמרת ה' - תורת ה . ' חקתיו מצותיו ומשפטיו ועדותיו - חוקי ה , ' חוקי התורה . תשכיל - תצליח . כל אשר תפנה שם - הדרך שאליה תפנה . פסוק : 4 למען יקים ה' את דברו - כדי שה' יקיים את הבטחתו . ללכת לפני באמת בכל לבבם ובכל נפשם - לקיים את חוקי התורה בלב שלם . לא יכרת לך איש מעל כסא ישראל - לא תיפסק שושלת המלוכה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר